Ympäristövastuullisuus

CC-Company toimii aktiivisesti ympäristöämme vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytämiseksi ja uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevien materiaalien ja raaka-aineiden hyödyntämiseksi. Käytännössä tämä tapahtuu pakkausmateriaalien ja tuotannon raaka-aineiden ympäristöä kuormittavien ominaisuuksien tarkalla arvioinnilla.

Suuri osa tuotevalikoimastamme täyttää tiukan ympäristökriteeri BS 7750 vaatimukset. Lähetyspakkausten aiheuttaman ympäristökuormituksen minimoimiseksi käytämme vain kierrätyspahvia. Lisäksi käytämme mahdollisimman ohutseinäisiä nestepakkauksia, mikä osaltaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Muovimateriaalimme ovat rouhittavaa tai poltettavaa muovilaatua. Pahvinen pakkausmateriaali kierrätetään valmistajille. Kaikki toimittajille palautuskelvoton pahvimateriaali hyödynnetään uudelleenkäyttöä varten. Olemme luonnollisesti mukana Suomen Pakkauskierrätyksessä (RINKI).

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota raaka-aineidemme biologiseen hajoavuuteen. Kaikki tuotteisiimme tulevat uudet tensidit ovat helposti biologisesti hajoavia. Olemme lisäksi siirtyneet entistä enemmän luonnosta saatavien raaka-aineiden käyttöön. Uudet raaka-aineemme eivät periaatteidemme mukaisesti saa olla ympäristölle vaarallisia.

Aerosoleissa olemme minimoineet liuottimien käytön varsinkin rasvoissa käyttämällä liuottimena propaania/butaania. Lähes kaikki aerosolimme ovat saatavina myös irtoaineena, kun halutaan välttää metallijätettä. Voiteluun käytettävät kunnossapitokemikaalit ovat suurelta osin käytettävissä elintarviketeollisuudessa (H1).

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut ympäristövastuullisissa tuotteissa. Tähän tulemme tulevina vuosina panostamaan voimakkaasti. Hyvä vastaanotto asiakkaidemme taholta kannustaa jatkamaan tätä toimintaa ja omalta osaltamme huolehtimaan huomispäivän Suomesta.