Ympäristöohjelma

Oy CC-Company Teknokemia Ltd toimii aktiivisesti ympäristöämme vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytämiseksi ja uusiutuvista luonnonvaroista peräisin olevien materiaalien ja raaka-aineiden hyödyntämiseksi. Käytännössä tämä tapahtuu pakkausmateriaalien ja tuotannon raaka-aineiden ympäristöä kuormittavien ominaisuuksien tarkalla arvioinnilla.

Lähetyspakkausten aiheuttaman ympäristökuormituksen minimoimiseksi käytämme vain kierrätyspahvia. Lisäksi käytämme mahdollisimman ohutseinäisiä nestepakkauksia, mikä osaltaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Muovimateriaalimme ovat rouhittavia tai poltettavia muovilaatuja.

Pahvinen pakkausmateriaali kierrätetään valmistajille. Kaikki toimittajille palautuskelvoton pahvimateriaali hyödynnetään uudelleenkäyttöä varten. Olemme luonnollisesti mukana Pakkaus- ja ympäristörekisterissä (PYR).

Raaka-aineidemme biologiseen hajoavuuteen olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Kaikki tuotantoomme tulevat uudet tensidit ovat helposti biologisesti hajoavia. Tuotannossa olemme lisäksi siirtyneet entistä enemmän luonnosta saatavien raaka-aineiden käyttöön. Uudet raaka-aineemme eivät saa periaatteidemme mukaisesti olla ympäristölle vaarallisia.

Aerosoleissa olemme minimoineet ympäristön kuormituksen käyttämällä liuottimena propaania/butaania. Lähes kaikki aerosolimme ovat saatavina myös irtoaineena, kun halutaan välttää metallijätettä. Voiteluun käytettävät kunnossapitokemikaalit ovat suurelta osin käytettävissä elintarviketeollisuudessa. Olemme myös rakentaneet omavalvontajärjestelmän siivous- ja ravintolasektorille, jotta tuotteemme tulisivat oikein käytetyiksi. Tekninen neuvontamme ja oma laboratoriomme opastavat myös tuotteiden oikeassa käytössä ja soveltuvuudessa eri kohteisiin ja eri aineisiin.

Tuotekehityksemme pääpaino on viime vuosina ollut ympäristöystävällisillä tuotteilla ja tähän tulemme tulevina vuosina panostamaan voimakkaasti. Hyvä vastaanotto asiakkaidemme taholta kannustaa jatkamaan tätä toimintaa ja omalta osaltamme huolehtimaan huomispäivän Suomesta