Clobe 676 kierretiiviste

Polymeeripohjainen metallikierretiiviste kaasuille ja kemikaaleille. Valumaton aine pysyy joustavana, kestää tärinää ja lämpötilanvaihteluja. Käytetään yleisesti maakaasuasennuksissa ja sprinklereissä.
Soveltuu mm: Ammoniakki, typpi, natriumvetysulfidi, jonka vetypitoisuus alle 75%
Ei sovellu happi, otsoni, 100% vety.